Remiss. Miljömål för Västra Götalands län. Nya och ändrade miljömål. Förslag på åtgärder.

Löpnummer:
2007:21
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
118
Remissupplaga av nya och ändrade regionala miljömål för Västra Götalands län samt förslag på åtgärder för att nå målen.
Kommentar:
Förutom utskick enligt sändlista finns rapporten endast som pdf på www.o.lst.se/miljomal