Best practice – Advice and help when building in nature for visitors

rapport200721.jpg
Löpnummer:
2007:20
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
116
Fågeltorn, gömslen, leder, parkering, toaletter och bänkar. Med tillgänglighet, säkerhet, underhåll och livslängd. Stor exempelsamling. Engelska.
Kommentar: