Fågelskyddsområden i Vänern, Västra Götalands län – Förslag till revidering

Löpnummer:
2007:17
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
53
I rapporten analyseras värdet av befintliga fågelskyddsområden i Kalvö- Brommöområdet i östra Vänern. Rapporten föreslår att flera nya fågelskyddsområden inrättas och att befintliga fågelskyddsområden, som saknar betydelse, upphävs.
Kommentar:
Finns endast som pdf.