Kompetensutveckling och samverkan

Löpnummer:
2007:16
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
22
Socialtjänstens och skolans arbete mot hedersrelaterat våld.
Resultat av enkätundersökning 2006.
Kommentar: