Ädellövskogar – värde och ingrepp efter 20 år

Löpnummer:
2007:15
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
50
Ädellövskogarna är en omistlig del av Västra Götalands läns skogar. De hyser en stor biologisk mångfald och är mycket viktiga för friluftslivet. Denna rapport är ett led i miljöövervakningen av skog och en del av uppföljningen av miljömålet ”Levande skogar”.
Kommentar: