Länsstyrelsen i Västra Götalands län, verksamheten 2006-2007

Löpnummer:
2007:14
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
28
Rapporten presenterar ett axplock av aktiviteter samt större och mindre händelser från Länsstyrelsens olika sakområden under 2006 och 2007.
Kommentar: