Större vattensalamader i några dammar på Kinnekulle

Löpnummer:
2007:13
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
30
Inventering av större vattensalamander på Kinnekulle inom ramen för LIFE-projektet för att anpassa skötseln till arten i de reservat/blivande reservat där den förekommer. 
Kommentar:
Finns endast som pdf.