Verksamhetstillsyn av missbruksvården i Mölndals kommun – personer i åldern 18

Löpnummer:
2007:08
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
22
En granskning om personer mellan 18 -65 år med missbruksproblem får sina behov tillgodosedda och om nämnden följer gällande lagstiftning.
Kommentar:
Finns endast som pdf.