Nätprovfiske  i Västra Götalands län 2006

Löpnummer:
2007:07
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
43
Biologisk effektuppföljning i försurade och kalkade vatten
Kommentar: