Tillsyn av äldreomsorgen inom Tanums kommun

Löpnummer:
2007:06
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
57
Länsstyrelsen har granskat äldreomsorgen i Tanums kommun med fokus på hur insatser organiseras och verkställs till äldre, kvalitet och rättssäkerhet.
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.