Tillsyn av äldreomsorgen inom Marks kommun

Löpnummer:
2007:05
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
41
Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Marks kommun i syfte att granska organisation, Kvalitet och rättssäkerhet
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.