Gödselmedel i Västra Götaland som kan användas för ekologisk odling

Löpnummer:
2007:03
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
47
Rest- och biprodukter kan vara en resurs till ekologisk odling. Aktuella är kyckling- och hästgödsel, frukt- och grönsaksrester m.m.

Kommentar: