Kransalger i Valle

Löpnummer:
2007:02
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
44
Inventering av kransalger i ca 20 sjöar i Valle. Förekomsten var god och 9 olika arter av kransalger påträffades. Även stormusslor samlades in.
Kommentar:
Finns endast som pdf-fil.