Samarbete för bättre vatten - Arbetsprogram för förvaltningsplan 2007-2007, Västerhavets vattendistrikt

Löpnummer:
2007:01
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2007
Sidantal:
19
Översiktligt beskriva hur myndigheter, organisationer och andra berörda föreslås arbeta med den svenska vattenförvaltningen fram till år 2010.
Kommentar: