Vattenförsörjningsplaner – innebörd och innehåll

Löpnummer:
2006:99
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
50
Rapporten beskriver syftet med vattenförsörjningsplaner, vad de bör innehålla och hur de kan tas fram. Till rapporten hör också en checklista. Materialet riktar sig främst till kommuner.
Kommentar:
Finns endast som pdf.

Övriga relaterade filer: