Vård och straff- granskning av socialtjänstens avslag på ansökningar om kontraktsvård och vård enligt 34 § Kval

rapport 2006:96
Löpnummer:
2006:96
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
10
Länsstyrelsen har granskat 54 ärenden med avslagsbeslut från olika kommuner i länet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.