Grova lövträd på Kinnekulle - resultaten från trädkarteringen 2002-2004

Löpnummer:
2006:94
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
31
Den här rapporten presenterar resultaten från ett delprojekt inom Life-projektet ”Platåberget Kinnekulle – restaurering och bevarande” som syftade till att kartlägga alla grova lövträd inom Natura 2000-området på Kinnekulle.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.