Samverkan med möjligheter - Resultatrapport - Om mångfaldsarbetet och introduktionen av nyanlända i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:93
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
28
För att fördjupa kunskapen om kommunernas mångfalds- och introduktionsarbete har en uppföljningsenkät skickats ut i september 2006 där Länsstyrelsen tar reda på antal kommuner som har mångfaldsplaner och integrationsplaner, samt om det finns samverkan mellan kommuner och hur densamma i så fall fungerar. <BR clear="all">
De olika kommunala verksamheternas mål för och genomförande av integrationsarbetet i kommunen. Uppdelat på t.ex. verksamhetsövergripande mål, introduktion, SFI-undervisning, arbete, kommunen som arbetsgivare, boende, barn och ungdomar, kultur och fritid samt äldre och funktionshindrade.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.