INKONTINENSVÅRD. Tillsyn av insatser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Löpnummer:
2006:91
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
22
En gemensam tillsyn utförd av Länsstyrelsen och Socialstyrelsen av inkontinensvården på 12 särskilda boenden för äldre inom Västra Götalands län.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.