Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg

Löpnummer:
2006:90
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
19
En vägledning och hur handläggnings- och genomförandedokumentationen ska gå till.
Kommentar:
Publikationen är slut.