Tillsyn av daglig verksamhet enl. LSS i Borås stad

Löpnummer:
2006:88
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
25
Länsstyrelsen har granskat daglig verksamhet enl. LSS i Borås med fokus på bland annat innehåll, kvalité, utbud och inflytande.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.