Flodpärlmussla i Västra Götalands län – Känd förekomst 2005

Löpnummer:
2006:85
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
180 + kartbilagor
Redovisning av flodpärlmusslans status och utbredning i Västra Götalands län
Kommentar: