Landsbygdsanalys Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:84
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
110
I rapporten ingår en beskrivning av strukturomvandlingen i jordbruket 1993-2003, en redovisning av de  stöd som lämnats till landsbygden under 2000-talet samt en landskapskaraktärsanalys.
Kommentar: