Avskaffa reviren – Alla behövs

rapport200682.bmp
Löpnummer:
2006:81
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
7
Resultatet av Länsstyrelsens och Socialstyrelsens tillsyn om samverkan, boende och sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder och missbruk
Kommentar: