Fladdermöss i Svenljunga och Tranemo kommuner sommaren 2005

Löpnummer:
2006:80
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
 
Inventering av fladdermöss i Svenljunga och Tranemo. Inventeringen bidrager till kunnandet om hur den biologiska mångfalden för fladdermusfaunan ser ut i länet. Liknande inventeringar har gjorts åren 2003 och 2004 i andra delar av länet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.