Barnavårdsanmälningar och utredningar 2006

Löpnummer:
2006:77
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
19
Antalet anmälningar under första kvartalet 2006 har ökat med sju procent jämfört med föregående år. Andelen inledda utredningar har minskat och uppgår till 36 procent.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.