Missförhållanden och personskador i LSS-verksamhet.

Löpnummer:
2006:76
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
11
Redovisning av rutiner och riktlinjer i länets kommuner för anmälan om missförhållanden enligt 24a § LSS samt personskada enligt SOSFS 1996:17.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.