Tillsyn av äldreomsorgen inom Ale kommun

Löpnummer:
2006:75
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
53
Länsstyrelsen har granskat äldreomsorgen i Ale kommun med fokus på hur insatser organiseras och verkställs till äldre, kvalitet och rättssäkerhet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.