Ängs- och hagmarker i Västra Götalands län – vad har hänt på 15 år?

Löpnummer:
2006:74
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
43
Rapporten jämför mängden och kvaliteten hos ängar och betesmarker i Ängs- och hagmarksinventeringen med resultaten från Ängs- och betesinventeringen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.