Lantraser och Kulturväxter i Västra Götalands län – en kunskapssammanställning

Löpnummer:
2006:73
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
38
Rapporten är en sammanställning av kunskapen om lantraser och kulturväxter i Västra Götalands län.
Kommentar: