Barnavårdsstatistik 2005

Löpnummer:
2006:72
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
11
Ansökningar om vård enligt LVU och Familjehemsplaceringar inom Västra Götalands län 2005.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.