Grönyta och bebyggelse – metod och kartläggning i tätorter

Löpnummer:
2006:71
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
38
Rapporten beskriver en metod för att kartlägga grönytor och hårdgjord yta i tätorter. Resultatet varierar stort mellan de 8 kartlagda tätorterna.
Kommentar: