Hur påverkade är Friaåns och Tidans åmynningar och finns naturvärdena kvar? En studie av två vattendrag vid Vänerns sydöstra strandlinje 2006.

Löpnummer:
2006:70
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
61
En naturvärdesbedömning av Tidans och Friaåns nedre delar från mynningen upp till 1:a definitiva vandringshindret för öring.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.