Tillsyn av socialtjänsten i Alingsås kommun

Löpnummer:
2006:69
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
30
Granskning av socialtjänstens arbete med ungdomar i åldersgruppen 12-20 år som kan vara i behov av stöd och hjälp
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.