Miljögifter i ytvatten

Löpnummer:
2006:68
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
40 + bilagor (ej webbversion)
En studie av förekomsten av vattendirektivsämnen och andra miljögifter i västsvenska ytvatten.
Kommentar: