Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder. Riktlinjer och standard.

Löpnummer:
2006:67
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
84
En sammanställning av vilka krav och önskemål som ställs när tillgänglighet för funktionshindrade skall skapas i naturreservat.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.