Lex Sarah i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:66
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
14
Sammanställning av uppgifter kring kommunernas Lex Sarah-anmälningar 2006. (missförhållanden inom äldre- och handikappomsorg)
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.