Hummerrevsprojektet - Konstgjorda rev i Göteborgs skärgård, delrapport 3/4 (år 2002-2005)

Löpnummer:
2006:65
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2009
Sidantal:
114
Denna, den tredje delrapporten om de konstgjorda reven i Göteborgs skärgård, redogör för resultaten från den biologiska uppföljning som genomförts, från projektets start hösten 2002, till och med år 2005. Resultaten visar fortsatt på en positiv trend gällande hummertätheten på reven.
Kommentar: