Beviljats men inte fått, 7:e året  - Om äldre.

Löpnummer:
2006:64
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
13
Siffror och kommentarer om ej verkställda beslut och domar samt om avslag trots behov i äldreomsorgen.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.