Beviljats men inte fått, 7:e året. Om funktionshindrade.

Löpnummer:
2006:63
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
21
Redovisning av kartläggning över ej verkställda beslut, avslagsbeslut och domar avseende insatser enl. SoL och LSS för funktionshindrade i länet.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.