Inventering av skyddsvärda träd i skyddade områden i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:61
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
38
Under 2005 inventerades skyddsvärda träd i
skyddade områden i hela Västra Götalands län
Kommentar: