Uppföljning av miljömål om lövskogsföryngring med hjälp av fjärranalys

Löpnummer:
2006:59
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
36
I projektet har en fjärranalysbaserad metod tagits fram för uppföljningen av Levande skogar, delmål 12.2. M.h.a. kNN-skattade data har lövskogsföryngringen jämförts mellan 1990 och 2000. Andelen lövskog i åldersklassen 0-10 år har minskat.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.