Utvärdering av atlantlax i Västra Götalands län

Löpnummer:
2006:58
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
18
Rapporten är en utvärdering av atlantlaxens utveckling i Västra Götalands län. Utvärderingen bygger på elfisken i ett antal vattendrag.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.