Barn som bevittnat våld – Vad gör socialtjänsten?

Löpnummer:
2006:56
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
12
En kartläggning av vilka insatser barn som bevittnat våld får i länets kommuner.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.