Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Löpnummer:
2006:52
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
14
Länsstyrelsen har granskat hur barnperspektivet fått genomslag i kommunernas handläggning av långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.