Tillgänglig kulturmiljö

Löpnummer:
2006:51
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
62
I rapporten presenteras bl a en modell och metod för att utreda förutsättningarna för tillgängligheten i kulturmiljöer som kyrka och fornlämning.
Kommentar: