Dagfjärilar i Västsverige

Löpnummer:
2006:50
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
64
Informationsskrift om de dagfjärilar och dagflygande svärmare som förekommer i Västra Götalands respektive Hallands län. Boken är uppdaterad med nya utbredningar och information från 2010 års rödlista.
Kommentar:
Boken kan inte beställas direkt från Länsstyrelsen. Däremot går den att köpa på Hornborgasjöns naturrum, Kosterhavets naturrum och Bohusläns museum. Den går också att beställa från Bohusläns museum på postorder.bm@vgregion.se eller telefon 0522-65 65 01.