Tillsyn av byggnadsminnen

rapport2006491.jpg
Löpnummer:
2006:49
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
48
En utredning om hur tillsynen av byggnadsminnena ska kunna bedrivas, till nytta för ägarna och för de skyddade byggnaderna och miljöerna.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.