Mätningar av ozon och meteorologi vid olika lokaler i Västra Götaland

Löpnummer:
2006:48
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
 
Sidantal:
27
Bedömning av över i vilka lokaler i Västra Götalands län som olika målvärden för ozon överskrids.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.