Tvångsvård av missbrukare i Västra Götalands län 2005

Löpnummer:
2006:47
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2006
Sidantal:
21
En sammanställning av domar och beslut för år 2005 hos länsrätterna i Göteborg, Mariestad och Vänersborg som rör lagen om missbrukare i vissa fall, LVM.
Kommentar:
Rapporten finns endast som pdf-fil.